6. PZ: Stropkov - Vranov 1:0

► PRERUŠENÁ SÚŤAŽ ◄
                                                                        Prečítané